Transitievisie warmte gemeente en enquête onder bewoners

nieuwsbrief
De Transitievisie warmte van de gemeente Amsterdam en de enquête onder de bewoners van Nieuw-Sloten en Park Haagseweg 
Sinds begin 2019 is onze werkgroep druk bezig met de energietransitie in Amsterdam en de gevolgen voor onze buurt in het bijzonder. Een van de zaken die we aanpakken is het ontwikkelen van een zgn waarde evaluatie in samenwerking met de VU en TU Delft. Via deze interactieve enquête proberen we te achterhalen aan welke vorm van warmte de bewoners van Nieuw Sloten de voorkeur geven in vergelijking met alternatieve oplossingen. Te denken valt aan all-electric, warmtenet, alternatief gas, hybride (combinatie van electra+gas).

Het is ons doel om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de voorkeuren van de mensen zelf door deze een aantal scenarios voor te leggen. Het is ons streven om deze enquête voor het eind van het jaar uit te voeren en zullen de buurt op de hoogte houden.

In de Transitievisie warmte van de gemeente voorziet de gemeente voor Nieuw Sloten en Park Haagseweg een all-electric scenario, te realiseren in de periode 2020-2040. Voor het Belgiëplein denkt men aan een lokaal warmtenet. U kunt dit alles lezen in de Transitievisie warmte van de gemeente.

De enquête nemen we eerst af onder een aantal bewoners die zich o.a. vorig jaar tijdens de duurzaamheidsmarkt hebben opgegeven. Wanneer het resultaat daarvan bekend is, hopen we in het najaar de enquête bij zo veel mogelijk bewoners van Nieuw Sloten ( incl. Belgiëplein) en Park Haagseweg af te nemen.

Verder heeft de werkgroep een zienswijze ingeleverd op de transitievisie warmte van de gemeente. Daarin geven we onze persoonlijke kijk op die visie. Onze zienswijze en de transitievisie warmte van de gemeente kunt u terugvinden op onze website www.vangasafnieuwsloten.nl onder het menu Belangrijke achtergronden, Transitievisie warmte Amsterdam.
U kunt daar uw reactie plaatsen, maar u kunt ook reageren via ons e-mailadres: contact.wens.2021@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *