Nieuwsbrief juni 2019

nieuwsbrief
Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten
Beste abonnee,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2019. Helaas heeft onze vorige voorzitter Erik Pot de werkgroep verlaten en zijn vertrek is dan ook niet zonder gevolgen geweest voor ons. 

We hebben de groep inmiddels uitgebreid tot 6 leden en hebben de website en de verzending van nieuwsbrieven in eigen beheer genomen. De nieuwe groep is uiteraard met veel energie verder gegaan met de acties die in de vorige nieuwsbrief zijn genoemd. De resultaten zullen we z.s.m. met u delen.

De werkgroep gaat verder onder de naam Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten (W.E.N.S.). In het komende nummer van Nieuw Sloten Nieuws verschijnt daarover een kort artikel ter introductie. Als abonnee van deze nieuwsbrief krijgt u de inhoud daarvan alvast per mail. Zie onderaan deze nieuwsbrief.

Tevens zal er ook een berichtje verschijnen in Nieuw Sloten Nieuws over  de duurzaamheidsmarkt in de Aker op 22 juni a.s. Het doel is dat we in het najaar ook in Nieuw Sloten een duurzaamheidsmarkt organiseren.

Reacties via de website blijven van harte welkom maar u kunt ook direct mailen naar ons nieuwe emailadres: contact.wens.2021@gmail.com .

Nieuw Sloten Nieuws – artikel over W.E.N.S.

Introductie W.E.N.S.: Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om t.o.v. 1990 de CO₂ uitstoot van de stad met 55% in 2030 en 95% in 2050 terug te dringen. Daarnaast wil Amsterdam in 2040 reeds aardgasvrij zijn. 

De benodigde elementen voor deze omslag naar schone energie zijn beschreven in de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’, die door het college van B&W is vastgesteld. Op 20 juni a.s. zal Amsterdam een eigen klimaatakkoord lanceren waarin de doelstellingen en acties worden aangegeven. Vervolgens wil de gemeente in 2021 op basis van de wijkvoorstellen keuzes maken voor de uitvoering van de energietransitie.

Helaas is het nog voor veel bewoners onduidelijk wanneer en wat ze kunnen doen. Verder zien velen ook meer heil in een gezamenlijke oplossing voor de hele wijk dan een individuele aanpak per woning/vastgoedobject. Bewoners kunnen altijd zelf pionieren, echter er is weinig tot geen coördinatie en ook weet niet ieder huishouden wat voor hun een verstandige oplossing kan zijn. Wellicht heeft het in sommige gevallen zelfs meer zin om te wachten dan nu al een wellicht te dure oplossing te kiezen die wordt ingehaald door innovatieve duurzamere oplossingen.

Sinds een tijdje hebben de volgende zes buurtbewoners de Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten (W.E.N.S.) gevormd: Nico Beumer, Jos Joosten, Rene Goossens, Frans Peters, Alina Sijthoff en Hans Roeland Poolman (voorzitter). Zij zoeken sowieso nog meer vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van activiteiten en communicatie met bewoners in onze wijk. Contact opnemen kan via de contact.wens.2021@gmail.com en meer informatie is te vinden via de website  http://vangasafnieuwsloten.nl/. 

Het streven van W.E.N.S. is om voor 2021 een voorstel op te leveren voor een breed gedragen en de optimale route voor de energietransitie van onze wijk. De ambitie van W.E.N.S. is om een afweging te maken van mogelijk alternatieve oplossingen en de financiële mogelijkheden/gevolgen daarvan. Het is zoveel mogelijk afgestemd met de bewoners van de wijk en andere betrokken partijen zoals de omliggende buurten in Nieuw West.

Hiervoor zullen zij kort na het einde van de zomervakantie een duurzaamheidsmarkt in Nieuw Sloten organiseren. De exacte datum zal u kunnen vinden in de volgende editie van NSN die eind augustus uitkomt worden. Dit in navolging en in samenwerking met de organisatie van de De Groene Aker duurzaamheidsmarkt (zie aankondiging) die op 22 juni a.s. wordt gehouden op het Ecuplein in de Aker.

werkgroep W.E.N.S.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *