Biogas

Uitleg BIO-gas


Extra zuivering overbodig geworden

Biogas uit organisch afval is een duurzame vervanger van aardgas. Als je de vergisting onder druk laat plaatsvinden is zuivering en opwaardering van biogas overbodig, claimt de zogenoemde AHPD-techniek van R&D-bedrijf Bareau en Wageningen Universiteit. Het biogas is dan zo schoon dat het zonder zuivering het gasnet op kan. lees verder….


Verslag van gesprek met Waternet 25-1-2019

Volgens afspraak heb ik binnen Waternet gepeild of Biogas een optie is.

Energietransitie Nieuw-Sloten

Ik heb gesproken met onze programmamanager thermische energie, de heer de Ru.

Alternatieve energiebron voor aardgas: Biogas.

Waternet maakt biogas uit rioolslib op de rioolwaterzuivering West in Amsterdam.

Is dit een mogelijke energiebron voor Nieuw-Sloten?

Bij Waternet wordt uit het afvalwater van geheel Amsterdam ongeveer 12 miljoen m3 gas gewonnen, dit bestaat gedeeltelijk uit Methaan en gedeeltelijk uit CO2.

Als we hier aardgas uit maken houden we ongeveer 60% over, dat is dan 7 miljoen m3 aardgas.

Dit zou net voldoende zijn voor een wijk als NS, dus in theorie kan het.

Het biogas wordt echter grotendeels verkocht aan de transportsector, er zijn een aantal voertuigen die op deze brandstof rijden, je kan het in Amsterdam op een aantal plekken tanken.

De rest gebruikt Waternet het gas zelf als energiebron voor het zuiveringsproces van het afvalwater.

Biogas is nu niet beschikbaar voor de verwarming van woningen en het is ook niet te verwachten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

Enerzijds omdat er veel te weinig is om veel woningen te kunnen voorzien van energie en anderzijds omdat het veel meer oplevert als brandstof voor voertuigen, ook wat betreft duurzaamheid.

Nico Beumer, 25-1-2019


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *